Τα Ουγγρικά Φορολογικά Κίνητρα για την Προστασία του περιβάλλοντος και τις επενδύσεις Ενεργειακής Απόδοσης

  1. Αρχική
  2. Ενέργεια
  3. Τα Ουγγρικά Φορολογικά Κίνητρα για την Προστασία του περιβάλλοντος και τις επενδύσεις Ενεργειακής Απόδοσης

Η Ουγγαρία παρέχει διάφορα νέα φορολογικά κίνητρα, συμπεριλαμβανομένων εκπτώσεων και επιδοτήσεων για επενδύσεις στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενεργειακή απόδοση. Ωστόσο, οι όροι και οι κανόνες για την απόκτησή τους υπόκεινται σε αλλαγές, επομένως είναι ιδιαίτερα σκόπιμο κάθε περίπτωση να εξεταστεί προσεκτικά για τη μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης φόρου πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε ανάπτυξη.

Η Ουγγρική National Energy Strategy και το EU Green Deal ορίζουν και ενισχύουν τις επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και τη μετάβαση σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Χάρη σε αυτά τα κίνητρα, πολλαπλασιάζονται τα ηλιακά πάρκων και των πάνελ σε ταράτσες, αυξάνεται η δημοτικότητα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αλλά και η επιδίωξη της Ουγγαρίας να κατέχει ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια παραγωγή μπαταριών.

Ένας από τους απλούστερους τρόπους χρηματοδότησης μιας επένδυσης για τη βιωσιμότητα είναι η δημιουργία πίστωσης φόρου αναπτυξιακού αποθεματικού για τη μείωση της βάσης φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων. Το κέρδος του δεδομένου έτους πρέπει να δεσμευτεί στο δεσμευμένο αποθεματικό και να χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις στα ακόλουθα τέσσερα φορολογικά έτη: Το 100% του κέρδους προ φόρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτόν τον σκοπό χωρίς ανώτατο όριο. Επιπλέον, ένα πρόσθετο προσωρινό φορολογικό κίνητρο έγινε διαθέσιμο στο Ουγγρικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων από τις 15 Ιουλίου για επενδύσεις στρατηγικής σημασίας για τη μετάβαση σε μια καθαρή μηδενική οικονομία. Η υποστήριξη πρέπει να αξιολογηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Το μέγιστο ποσοστό στήριξης είναι 15% στη Βουδαπέστη και 35% εκτός πρωτεύουσας, αλλά μπορεί να αυξηθεί κατά 10% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και 20% για τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό επίπεδο. Τα κίνητρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις στην παραγωγή μπαταριών, ηλιακών συλλεκτών, ανεμογεννητριών, εξοπλισμού αντλιών θερμότητας και συναφών ΑΠΕ τεχνολογιών.

Οι εκπτώσεις φόρου ανάπτυξης μπορεί επίσης να διευκολύνουν τη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών επενδύσεων. Αυτή είναι μια άμεση πίστωση από τον ίδιο τον καταβλητέο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, που προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα αξία των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης και έναν συντελεστή έντασης σύμφωνα με την ΕΕ. Η υποστήριξη μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την τοποθεσία της επένδυσης. Διατίθεται πραγματικός συντελεστής ΦΠΑ 1,8%, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 13 φορολογικά έτη, αλλά το αργότερο μέχρι το τέλος του 16ου φορολογικού έτους από την έναρξη της επένδυσης. Για την ενεργοποίηση της επιδότησης απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση και είναι υποχρεωτική η λειτουργία της ολοκληρωμένης επένδυσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση μιας ανεξάρτητης επένδυσης για την προστασία του περιβάλλοντος, το όριο δικαιώματος είναι 100 εκατομμύρια HUF (260K Euro) στην παρούσα αξία. Τα κατώτατα όρια δικαιώματος είναι ακόμη πιο ευνοϊκά για τις ΜΜΕ.

Μια άλλη επιλογή είναι η πίστωση φόρου ενεργειακής απόδοσης, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και το 70% του υπολογιζόμενου φόρου. Ανάλογα με τους ισχύοντες συντελεστές, μπορεί να επιτευχθεί μέγιστη φορολογική εξοικονόμηση 45+20% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, έως 15 εκατ. ευρώ. Η πίστωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έξι φορολογικά έτη και η επένδυση πρέπει να λειτουργήσει για τουλάχιστον πέντε έτη. Το πλεονέκτημα είναι ότι η περιοχή της κεντρικής Ουγγαρίας επιδοτείται επίσης, αλλά μόνο μία από τις εκπτώσεις φόρου ανάπτυξης ή την πίστωση φόρου ενεργειακής απόδοσης μπορεί να εφαρμοστεί στην ίδια επένδυση. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι κίνητρο για ίδρυση σταθμού φόρτισης ηλεκτρικής ενέργειας παρέχεται και η μείωση της φορολογικής βάσης για τη συνολική αξία της επένδυσης αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι η αντίστοιχη εξοικονόμηση χρημάτων εμπίπτει στις λεγόμενες επιδοτήσεις de-minimis.

Πηγή: Budapest Business Journal

 

Προηγούμενο άρθρο
Νέα υπηρεσία car-sharing έρχεται στην Ουγγαρία
Επόμενο άρθρο
Ουγγρικός φούρνος αναπτύσσει προϊόντα με την υποστήριξη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Διαβάστε ακόμη

Μενού