Επιλέγοντας τον κατάλληλο εμπορικό συνεργάτη

Η βάση δεδομένων μας αποτελείται από διάφορες Ουγγρικές εξαγωγικές επιχειρήσεις από πολλούς τομείς της οικονομίας. Η κάθε μία από τις επιχειρήσεις αυτές έχει ελεγχθεί, ώστε να είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε για τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.

Καταχωρήστε τα στοιχεία σας προκειμένου να σας βρούμε
τον κατάλληλο εμπορικό συνεργάτη.


Είδος Ζητούμενης Υπηρεσίας  Α. Εμπορική συνεργασία με Ουγγαρία (επένδυση στην Ουγγαρία, εισαγωγή προϊόντων ή/και υπηρεσιών κλπ) Β. Ερευνητική συνεργασία με Ουγγαρία (με ιδρύματα ή ινστιτούτα, ερευνητικά ή ακαδημαϊκά, R&D τμήματα επιχειρήσεων)

Επισυναπτόμενο Αρχείο
Όριο μεταφόρτωσης 5MB.

Μενού