Επενδύοντας στην Ουγγαρία

Προοπτικές και κίνητρα επενδύσεων

Η Ουγγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), έχει διαμορφώσει ένα ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο, που αποτελεί ουσιαστικό κίνητρο για εγχώριους αλλά κυρίως για ξένους επενδυτές, οι οποίοι έχουν εισφέρει στην οικονομία περισσότερα από 92 δισεκατομμύρια δολάρια σε άμεσες ξένες επενδύσεις από το 1989. Το 77% του συνόλου αυτών, προέρχεται από την Ε.Ε., ενώ η Γερμανία κατέχει τη μερίδα του λέοντος με ποσοστό 24%.
Η ουγγρική πολιτεία ενθαρρύνει τις επενδύσεις τόσο στην παραγωγή αγαθών όσο και σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, οι εγκαταστάσεις παραγωγής και τα κέντρα εξυπηρέτησης. Είναι γενική πεποίθηση ότι υπάρχουν επίσης σημαντικές ευκαιρίες στους τομείς της βιοτεχνολογίας, της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, της ανάπτυξης λογισμικού, στον αγροτικό τομέα και στον τουρισμό.
Η Ουγγαρία διαθέτει ένα καλά οργανωμένο σύστημα κινήτρων για τους επενδυτές, με ακρογωνιαίο λίθο ένα ειδικό πακέτο κινήτρων για επενδύσεις άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Τα κίνητρα εστιάζουν σε επενδύσεις για την ίδρυση εγκαταστάσεων παραγωγής, R&D, logistics, παραγωγής πράσινης ενέργειας, κέντρων παροχής υπηρεσιών, επενδύσεων στην τουριστική βιομηχανία κ.α.
Το πακέτο κινήτρων περιλαμβάνει επιδοτήσεις κεφαλαίων, φορολογικές ελαφρύνσεις, καθώς και επιδοτήσεις για δημιουργία θέσεων εργασίας και κατάρτιση προσωπικού. Το σύστημα κινήτρων είναι συμβατό με τους κανονισμούς της Ε.Ε. για τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις και χορηγείται από τον Ουγγρικό Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων (HIPA). Τέλος, η Ουγγαρία αγκαλιάζει έμπρακτα την Έρευνα & Ανάπτυξη & Καινοτομία (R&D&I). Σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα διπλασιάσει την υποστήριξή της σε επενδύσεις R&D&I, προσφέροντας ενισχύσεις άνω των 2,2 δισ. Ευρώ μεταξύ 2014 και 2020.

Φορολογία και ασφάλιση

Αν και ο γενικός συντελεστής ΦΠΑ βρίσκεται στο 27%, υφίστανται μειωμένα ποσοστά της τάξεως του 5% σε περιοδικά, βιβλία, φάρμακα, κεντρική θέρμανση, ενώ από το 2017 επεκτείνεται η εν λόγω μείωση στα πουλερικά, τα αυγά και το φρέσκο γάλα. Παράλληλα, στο συντελεστή του 18% υπάγονται οι υπηρεσίες internet και εστίασης ενώ απαλλάσσονται τελείως του Φ.Π.Α. οι τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες που συνδέονται με επενδύσεις, καθώς και η πώληση ή ενοικίαση ακίνητης περιουσίας. Ο συντελεστής εταιρικού φόρου εισοδήματος είναι ενιαίος 9%, ο χαμηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κατώτατος μισθός έχει διαμορφωθεί μεσοσταθμικά στο επίπεδο των 412 ευρώ μικτών αποδοχών, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές αντιστοιχούν σε ποσοστό 22%.

Κύριοι λόγοι για επενδύσεις στην Ουγγαρία

 • Ανταγωνιστικό σύστημα φορολογίας
 • Ενιαίος συντελεστής 15% φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων
 • Ενιαίος εταιρικός φορολογικός συντελεστής 9%, ο χαμηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Εξειδικευμένο, αποδοτικό εργατικό δυναμικό (μέση αμοιβή 8 €/ ώρα)
 • Κίνητρα φιλικά προς τις επενδύσεις (χρηματοδοτική στήριξη, φοροαπαλλαγές)
 • Στρατηγική γεωγραφική θέση
 • Ανεπτυγμένες υποδομές logistics, μεταφορών & τηλεπικοινωνιών
 • Υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό σύστημα (21 διεθνή εκπ. Ιδρύματα)
 • Χαμηλό κόστος ίδρυσης εταιρειών
 • Ετερόρρυθμη 235 – 555 €
 • ΕΠΕ 395 – 825 €
 • Συμμετοχική εταιρεία 395 – 825 €
 • Έναρξη δραστηριότητας σε 5 ημέρες
 • Εξαιρετικές υποδομές βιομηχανικών πάρκων και γραφείων

Επενδυτικές Επιδοτήσεις

hipa

Η Ουγγρική κυβέρνηση μέσου του οργανισμού προώθησης επενδύσεων (HIPA) προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών κινήτρων προκειμένου να σας βοηθήσει με μια κερδοφόρα επένδυση στην Ουγγαρία.

•   Επιχορηγήσεις:

– Επιδότηση μέσω ειδικών κυβερνητικών αποφάσεων (EKD)
– Συγχρηματοδοτούμενες προσφορές με την Ε.Ε.

•   Αναπτυξιακό επίδομα φορολογίας
•   Επιδότηση εκπαίδευσης
•   Βοήθεια ίδρυσης workshop
•   Επίδομα κοινωνικών φόρων
•   Επιδότηση δημιουργίας θέσεων εργασίας

Η επιδότηση για μεγάλα επενδυτικά σχέδια υπόκειται σε προσαρμοσμένα περιφερειακά όρια ενίσχυσης, με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

Δαπάνη Ανώτατο προσαρμοσμένο όριο ενίσχυσης
Έως 50 εκ. € 100% του ανώτατου περιφερειακού ορίου
Μεταξύ 50-100 εκ. € 50% του ανώτατου περιφερειακού ορίου
Άνω των 100 εκ. € 34% του ανώτατου περιφερειακού ορίου

Μέγιστος βαθμός ενίσχυσης ανά περιφέρεια:

hungary-map

Συγχρηματοδοτούμενες από την Ε.Ε. προσφορές

Στην επταετή οικονομική περίοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ 2014 και 2020 η Ουγγαρία θα δικαιούται περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ από χρηματοοικονομικές επιδοτήσεις. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι αυτή η περίοδος θα χαρακτηρίζεται από τα εξής:

•   Το 60% από τις επιδοτήσεις που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δαπανηθεί για την οικονομική ανάπτυξη (αντί του 20% που διατέθηκε κατά την προηγούμενη περίοδο)
•   Η υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η έρευνα και ανάπτυξη και η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα θα είναι πιο έντονες.

Τα Ευρωπαϊκά κονδύλια είναι διαθέσιμα για μια σειρά αναπτυξιακών στόχων, όπως η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, ανάπτυξη υποδομών, νέα κατασκευή, ανακαίνιση, ανάπτυξη υπηρεσιών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη χρηματοδότηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Μενού