Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων

Η Ουγγαρία έχει επιτυχώς εκσυγχρονιστεί και προσαρμοστεί στις πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων για να ανταποκριθεί στις αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις του 21ου αιώνα, τόσο τεχνολογικά όσο στον τομέα γνώσης. Ως αποτέλεσμα της καινοτόμου ανάπτυξης, οι βιομηχανίες που συνδέονται με τον τομέα της επεξεργασίας αποβλήτων στην Ουγγαρία, είναι απόλυτα επικαιροποιημένες και τώρα αντιπροσωπεύουν ένα πρότυπο παγκόσμιας κλάσης. Προσφέρουν ανταγωνιστικές, καινοτόμες και οικονομικές λύσεις που αποδεικνύονται από τα γεγονότα.

Πως λειτουργεί η διαδικασία

Συλλογή

Τα απόβλητα συλλέγονται από κοινότητες σε περιφερειακή βάση. Οι γραμμές συλλογής υποστηρίζονται από ένα σύστημα πληροφορικής, έτσι ώστε να μπορούν να σχεδιαστούν βέλτιστες διαδρομές, ενώ είναι διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για τον συντονισμό της λειτουργίας περισυλλογής. Πλαστικοί ή μεταλλικοί κάδοι παρέχονται ανάλογα με το είδος και την ποσότητα των αποβλήτων που πρέπει να συλλεχθούν. Κατάλληλα μεταφορικά μέσα χρησιμοποιούνται για ημι-αυτόματο άδειασμα των τοπικών κάδων στις εγκαταστάσεις. Παρέχονται λύσεις με τη βοήθεια της πληροφορικής για την τήρηση αρχείων του συστήματος, για τον προγραμματισμό της χωρητικότητας και για τις σχετικές χρεώσεις.

Διαδικασίες μεταφοράς

Ανάλογα με το βαθμό της επικινδυνότητας και της ποσότητας, διάφορες υπερδομές, οι οποίες υποστηρίζονται μέσω πληροφορικής, κατασκευάζονται στα οχήματα μεταφοράς αποβλήτων. Λόγω του σχεδιασμού τους εξασφαλίζονται τόσο η συλλογή όσο και η μεταφορά. Επίσης επιτρέπουν την εκπλήρωση των ειδικών καθηκόντων με ειδικό εξοπλισμό, όπως λεπίδες χιονιού, εργαλεία, καθαρισμού και αξεσουάρ φροντίδας εγκαταστάσεων.

Αξιοποίηση αποβλήτων

Τα συλλεχθέντα απόβλητα συγκεντρώνονται σε ειδικά σχεδιασμένες μονάδες με χειροκίνητο ή πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο. Τα εν λόγω απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή — σε ορισμένες περιπτώσεις — να ανακυκλωθούν ως ενεργειακές πηγές, ή μπορούν να αποτεθούν. Τα οργανικά απόβλητα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιοαερίου χρησιμοποιώντας βιομηχανική τεχνολογία από την Ουγγαρία.

Απόβλητα προς διάθεση

Τα απόβλητα μπορούν να διαχειριστούν επίσης με τη διαδικασία της αποτέφρωσης, σε χώρους υγειονομικής ταφής ή άλλου είδους. Οι συνεργάτες μας παρέχουν υπηρεσίες υψηλής κλίμακας για σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία ή αποτεφρώσεις επικίνδυνων αποβλήτων.

Χώροι υγειονομικής ταφής

Μέσω των συνεργατών μας, αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής, οι οποίοι είναι πλήρως συμβατοί με τα διεθνή πρότυπα. Προσφέρουμε αντίστοιχες υπηρεσίες και προϊόντα για τους χώρους υγειονομικής ταφής, όπως εξοπλισμό χειρισμού υλικών, κλίμακες ειδικής ζύγισης και εφαρμογές ψηφιακής τήρησης αρχείων.

Μενού