Μηχανολογικός τομέας

Η ιστορία της μηχανολογίας της Ουγγαρίας χρονολογείται από τις αρχές του 19ου αιώνα. Η ουγγρική εγχώρια βιομηχανική μηχανολογίας συνοδεύει από τότε τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και έχει επεκταθεί σε υποτομείς όπως η ηλεκτρική και μεταποιητική βιομηχανία μηχανημάτων. Σήμερα, η βιομηχανική μηχανολογίας παίζει σημαντικό ρόλο στις ανεπτυγμένες χώρες, ως εκ τούτου, η λειτουργία της είναι όλο και πιο σημαντική στην εγχώρια οικονομία της Ουγγαρίας, μετατρέποντας χαμηλής αξίας πρώτες ύλες σε μικρές ποσότητες, σε παραγωγή υψηλού επιπέδου. Επιπλέον, οι διαδικασίες και τεχνολογίες παραγωγής είναι ιδιαίτερα αυτοματοποιημένες οπότε και είναι εξαρτώμενες από ανθρώπινο δυναμικό με τεχνογνωσία μηχανολογίας.

Το 90% της παραγωγής των επιχειρήσεων της μηχανολογίας είναι προσανατολισμένη προς τις ξένες αγορές. Η ουγγρική βιομηχανία κατασκευής μηχανημάτων μπορεί να υπερηφανεύεται για ένα αξιόλογο πνευματικό κεφάλαιο που έχει πιστοποιηθεί από το διεθνώς αναγνωρισμένο επίπεδο εκπαίδευσης μηχανολόγων μηχανικών, τα πολλά διπλώματα ευρεσιτεχνίας στη μηχανολογία, αλλά και από τις θυγατρικές εταιριών παγκοσμίου φήμης που βρίσκονται στην Ουγγαρία.

Ο ουγγρικός τομέας βιομηχανικής μηχανολογίας στηρίζεται κατά κύριο λόγο στους ακόλουθους κλάδους:

• Βιομηχανία τροφίμων, βιομηχανία μεταποίησης και μηχανήματα γαστρονομίας
• Γεωργικά μηχανήματα και τεχνολογία σιτηρών
• Μηχανήματα ειδικής χρήσης (αυτοκινητοβιομηχανία, βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών, πυρηνική βιομηχανία, χημική βιομηχανία, μηχανήματα δοκιμών κ.ά.)
• Βιομηχανία μηχανών τροφίμων και εστίασης
• Κατασκευαστές μηχανημάτων βιομηχανίας συσκευασίας
• Μηχανήματα βιομηχανίας πλαστικού
• Μηχανήματα χειρισμού υλικών
• Αντλίες και συμπιεστικά μηχανήματα
• Μηχανήματα Βιομηχανίας γυαλιού
• Εργαλεία μηχανών

Μενού