Σχετικά με τη HEPA Greece

Σχετικά με εμάς

Η περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας και Ουγγαρίας, αποτελεί το αντικείμενο δραστηριότητας στην χώρα μας του Εθνικού Οργανισμού Εμπορίου της Ουγγαρίας (HEPA – Hungarian Export Promotion Agency), του επίσημου φορέα προώθησης διεθνώς των εξωστρεφών ουγγρικών επιχειρήσεων. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών, συμβάλουμε στην διερεύνηση καινοτόμων και ανταγωνιστικών προτάσεων για τις επιχειρήσεις και στην ανάπτυξη διεπιχειρησιακών εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, προκειμένου να επιτευχθούν ισχυροί επιχειρηματικοί δεσμοί και οφέλη από τα χαρακτηριστικά διαφορετικών αγορών.

Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές, προκειμένου να διερευνήσουν νέους δρόμους ανάπτυξης, μέσα από ασφαλείς συνεργασίες και ποικιλόμορφες επενδυτικές δράσεις. Δίνουμε προτεραιότητα στην προσέλκυση επιχειρήσεων που είναι έτοιμες να δραστηριοποιηθούν με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους πέρα από τα εθνικά σύνορα. Η έμφασή μας δίνεται στην ενδυνάμωση των διμερών επενδυτικών ενεργειών, προκειμένου να πετύχουμε μακροχρόνιες εμπορικές σχέσεις μεταξύ των συνεργατών, αντλώντας ωφέλειες από τα οικονομικά χαρακτηριστικά διαφορετικών οικονομιών.

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις για την ενίσχυση επιχειρηματικών συνεργασιών οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος ενδιαφερόντων σε πολλούς κλάδους της οικονομίας, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις υψηλής εξειδίκευσης και εφαρμογές μεγάλου εύρους. Σημαντικά είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που μπορεί κανείς να εντοπίσει σήμερα στην ουγγρική οικονομία. Χάρη στην κεντρική γεωγραφική της θέση, η χώρα αποτελεί συνδετικό κρίκο των χωρών ανατολικής και δυτικής Ευρώπης, ενώ διαθέτει και ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης σε διάφορους παραγωγικούς τομείς. Βασιζόμενες σε αυτά τα πλεονεκτήματα και αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες, οι ουγγρικές επιχειρήσεις παράγουν εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα και παρέχουν υπηρεσίες μεγάλης προστιθέμενης αξίας, με υψηλά επίπεδα καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας. Ο Εθνικός Οργανισμός Εμπορίου της Ουγγαρίας έχει εκπονήσει στρατηγικές ανάπτυξης εξαγωγών, παρέχοντας υποστήριξη και πληροφόρηση σε όσους αναζητούν επιχειρηματικές ευκαιρίες, συνεργάτες ή εταίρους στην Ουγγαρία.

Προς τις ενδιαφερόμενες για διμερή συνεργασία επιχειρήσεις, παρέχουμε:

  • Υποστήριξη από στελέχη με πολυετή εμπειρία στον τομέα της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών ευκαιριών & συνεργασιών διεθνώς.
  • Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη διεθνών επιχειρηματικών σχέσεων και επαφών στο αντικείμενο της εταιρείας σας.
  • Know-how και technology transfer από υπάρχοντα case studies και υλοποιημένες συνεργασίες

Οι υπηρεσίες μας

Συμβουλευτική επενδύσεων, σχεδιασμού και ανάπτυξης. Οι επενδύσεις αποτελούν σημείο αναφοράς για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης και επέκτασης των επιχειρήσεων. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία των συνεργατών μας, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρηματικών και ιδιωτικών έργων (εξαγορές, joint ventures, χρηματοδότηση, διαχείριση επενδυτικών σχεδίων, προτάσεις σκοπιμότητας και επενδυτικών ευκαιριών, κλπ.), σε στρατηγικούς τομείς ενδιαφέροντος όπως το Real Estate, ο τουρισμός, η αγροτική ανάπτυξη, η βιομηχανία, κ.α., στην Ελλάδα την Ουγγαρία, την Κεντρική Ευρώπη, και την Ανατολική Μεσόγειο.

Αναζήτηση εταίρων – συνεργατών. Αξιοποιώντας την πρόσβαση σε ενημερωμένες τράπεζες γνώσεων (knowledge banks), με στοιχεία για χιλιάδες επιχειρήσεις, έχουμε τη δυνατότητα να συστήσουμε δυνητικούς επιχειρηματικούς εταίρους ή συνεργάτες, σε πολλούς τομείς προϊόντων και υπηρεσιών.

Στοχευμένες συναντήσεις για επιχειρηματίες. Υλοποιούμε την άμεση επαφή μεταξύ ελληνικών και ουγγρικών επιχειρήσεων, με στοχευμένες ενέργειες όπως: η διοργάνωση συναντήσεων και συσκέψεων, η ανταλλαγή επιχειρηματικών επισκέψεων, η φροντίδα συμμετοχής σε εκθέσεις ή συνέδρια και άλλες δράσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Ολοκληρωμένη διαχείριση εμπορικών διαδικασιών. Διαχειριζόμαστε όλα τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης εμπορικών διαδικασιών. Ξεκινώντας από τη διερεύνηση για επιχειρηματικούς εταίρους και φτάνοντας μέχρι τις διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδότησης και τις διαδικασίες logistics, επιβλέπουμε τα στάδια μια εμπορικής συναλλαγής, για να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους και τις ενδεχόμενες δυσκολίες.

Συμβουλευτική επί του θεσμικού πλαισίου. Γνωρίζουμε με λεπτομέρεια το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες εμπορικών συναλλαγών, τόσο σε διακρατικό όσο και σε Κοινοτικό επίπεδο. Έτσι, μπορούμε να προφυλάξουμε τους συνεργάτες μας από ενδεχόμενα εμπόδια και τους βοηθάμε στην διερεύνηση ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης.

Έμφαση σε κλάδους με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Μερικοί από τους βασικούς τομείς ενδιαφέροντος, στους οποίους διαθέτουμε οργανωμένη βάση στοιχείων και υλικού συμβουλευτικών υπηρεσιών, είναι οι ακόλουθοι:

  • Αγροτικές τεχνολογίες & προϊόντα
  • Ιατροφαρμακευτικός τομέας
  • Πληροφορική & Επικοινωνίες (ICT)
  • Νέες Τεχνολογίες & Καινοτομία
  • Εφαρμογές “Smart Cities & Sustainable Energy Management”
  • Διαχείριση Περιβάλλοντος & Υδάτινων πόρων
  • Συμβουλευτική επενδύσεων, σχεδιασμού και ανάπτυξης
Μενού