Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών – ICT

Οι δυνατότητες καινοτομίας της Ουγγαρίας στον τομέα ICT απεικονίζονται ξεκάθαρα από τον μεγάλο αριθμό καινοτόμων εταιρειών που εμφανίστηκαν εκεί τα τελευταία χρόνια, οι οποίες συνοπτικά θα μπορούσαν να ταξινομηθούν ως προς το είδος των προσφερόμενων λύσεων και εφαρμογών:

 • Mobility – IOT – M2M
 • Cybersecurity – Fraud Protection
 • Cloud Services – Big Data
 • Fintech
 • Virtual Reality
 • Text & Speech Recognition
 • Telecommunications
 • Software & Mobile apps
 • Biometric & Content Management
 • Retail (loyalty, customer service, supply chain management, e-commerce)
 • Healthcare
 • Energy Management
 • GIS & Traffic Management
 • SmartCity

Ένας μεγάλος αριθμός νέων αλλά και ώριμων εταιρειών της Ουγγαρίας του τομέα ICT, εμφανίζει θεαματικές προοπτικές ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά. Είναι αλήθεια ότι μέχρι πρόσφατα η Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα είχε μια μάλλον ασαφή εικόνα για τον τεχνολογικό τομέα της Ουγγαρίας. Κατά συνέπεια, ίσως προκαλέσει έκπληξη η πληροφορία ότι ο κλάδος Ηλεκτρονικών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών της χώρας παράγει καθαρό κύκλο εργασιών άνω των 25 δισ. Ευρώ ετησίως! Πρόκειται για τον κλάδο που αποδεδειγμένα δημιουργεί την υψηλότερη προστιθέμενη αξία στην Ουγγρική οικονομία. Οι υφιστάμενες συνθήκες και υποδομές έχουν διαμορφώσει ένα πολύ φιλικό και συγχρόνως δυναμικό οικοσύστημα, που έχει συμβάλλει στη ραγδαία αύξηση καινοτόμων επιχειρήσεων στον ιδιαίτερα σημαντικό τομέα της υψηλής τεχνολογίας. Επιπροσθέτως, οι επιχειρήσεις του κλάδου απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα μιας αξιοσημείωτης ενίσχυσης της παρουσίας τους στην διεθνή αγορά (με ποσοστό εξωστρέφειας που υπερβαίνει το 93%), χάρη στις ενέργειες του Εθνικού Οργανισμού Εμπορίου της Ουγγαρίας (ΗΕΡΑ).

Μενού