Έξυπνες Πόλεις (Smart Cities)

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας ένα συνδυασμό εξειδίκευσης και γνώσης με καινοτόμες τεχνολογίες και εξελίξεις που βλέπουν στο μέλλον, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό πόλεων και περιοχών. Η έννοια της ‘’έξυπνης πόλης’’ αναπτύχθηκε για να δημιουργήσει ένα συνεχώς διευρυνόμενο ανοικτό σύστημα το οποίο μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες των πόλεων, δίνοντας απαντήσεις σε τεχνικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις. Με τον τρόπο δραστηριοποίησής μας, πραγματοποιούμε πολύπλοκες έρευνες σύμφωνα με τα σχέδια εξέλιξης αστικών περιοχών, καθώς και σχέδια αποκατάστασης στις ήδη υπάρχουσες δομές των πόλεων. Η έρευνα μπορεί να είναι είτε γενική, είτε να επικεντρωθεί σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. 

Η Ουγγαρία συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία οικοσυστήματα καινοτομίας που αναπτύσσουν έξυπνες υποδομές Smart City. Καινοτόμες ουγγρικές επιχειρήσεις προσφέρουν έξυπνες λύσεις, που απαντούν στις τεχνικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις που περιλαμβάνει  ένα Smart City περιβάλλον.

Εδώ θα βρείτε έναν κατάλογο με επιλεγμένες Ουγγρικές λύσεις Smart City στους τομείς Smart Energy, Smart Mobility, Smart Buildings, Smart Furniture, Smart Pedestrian Crossing, Smart Parking και Smart Access control.

Hungarian Smart City Solutions

Οι Εφαρμογές μας

Πολεοδομικός Σχεδιασμός

 • Έξυπνη ανάπτυξη πολεοδομικού σχεδιασμού και υποδομών
 • Ανάπτυξη, προσαρμογή και εγκατάσταση συστημάτων στάθμευσης μαζί με εφαρμογές πληρωμής μέσω διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων

 Ανάπτυξη Οδικών Δικτύων

 • Σχεδιασμός και κατασκευή συστημάτων σταθερής τροχιάς ή ανοικτού δρόμου, εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων ελέγχου κυκλοφορίας
 • Χαρτογράφηση οδικών δικτύων, σιδηροδρομικών δικτύων και πλωτών οδών, καθώς και αποτύπωση και παρακολούθηση της λειτουργίας τους με χρήση τεχνολογίας 3D laser scanner, μαζί με την κατασκευή ή την προσαρμογή ενός σύνθετου γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS), για επίλυση προβλημάτων και προγραμματισμό χρονοδιαγράμματος εργασίας

Διαχείριση Κυκλοφορίας, Δημόσιες Συγκοινωνίες

 • Παρακολούθηση στόλου αυτοκινήτων μέσω GPS, έλεγχος κυκλοφορίας, εγκατάσταση συστημάτων πληροφόρησης επιβατών μέσω διαδικτύου
 • Λύσεις αγοράς εισιτηρίων μέσω κινητού και άλλες ‘’έξυπνες’’ αγορές

Διαχείριση Ενέργειας

 • Χρήση των αστικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη διασφάλιση της μετρησιμότητας των πηγών ενέργειας, έξυπνα συστήματα φωτισμού δρόμων

Καθαρισμός Πόσιμου Νερού και Επεξεργασία Λυμάτων

 • Κεντρικά εποπτευόμενο σύστημα πόσιμου νερού και επεξεργασίας λυμάτων με υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων με λειτουργίες φιλικές προς το περιβάλλον και χαμηλή ενεργειακή επιβάρυνση
 • Αξιοποίηση λυμάτων και βιοαερίου από τα λύματα

Διαχείριση Αποβλήτων

 • Συστήματα επιλεκτικής αποκομιδής, ανακύκλωσης και παραγωγής ενέργειας από απόβλητα
 • Έξυπνη αποκομιδή και μεταφορά αποβλήτων

Προστασία του Περιβάλλοντος

 • Προστασία του κλίματος και έλεγχος ποιότητας αέρα
 • Προστασία νερού και εδάφους
 • Εγκατάσταση κεντρικά εποπτευόμενης παρακολούθησης και συστημάτων προειδοποίησης

Εκπαίδευση, Πολιτισμός

 • Ανάπτυξη e-εκπαιδευτικών ενοτήτων, και συστημάτων πληροφόρησης για ‘έξυπνα’ εισιτήρια
 • Εκπαίδευση εξ αποστάσεως, online μαθήματα και σεμινάρια
 • Ψηφιακή βιβλιοθήκη, ψηφιακά αρχεία

Ανάπτυξη Τεχνολογιών Πληροφορικής, Συστήματα Διατήρησης Δεδομένων

 • Ολοκληρωμένη υποστήριξη και ασφάλεια ΙΤ
 • Συστήματα διατήρησης αρχείων για οχήματα, πληθυσμό και επιδημίες

Δημόσια Ασφάλεια και Πολιτική Προστασία

 • Ολοκληρωμένα κέντρα λειτουργίας
 • Εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων σηματοδότησης και παρέμβασης
Μενού