Τομείς Ενδιαφέροντος

Η καινοτομία και η ικανότητα του κλάδου ICT της Ουγγαρίας αποδεικνύονται από τον μεγάλο αριθμό καινοτόμων εταιρειών. Αρκετές από αυτές αποτελούν ήδη σημαντικό παράγοντα…

Διαθέτοντας μεγάλη τεχνογνωσία, καινοτομία και εξειδίκευση σε τεχνολογίες που σχετίζονται με τις Έξυπνες Πόλεις, οι Ουγγρικές εταιρείες του κλάδου προσφέρουν ολοκληρωμένες και οικολογικές λύσεις.

Πλήθος καινοτομιών που «έρχονται από το μέλλον», έχουν εφαρμοσθεί της γεωργοκτηνοτροφικές παραγωγικές διαδικασίες της Ουγγαρίας, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Διαθέτοντας σε διεθνές επίπεδο τα πιο σύγχρονα και πλήρη συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και υδάτων, οι Ουγγρικές εταιρίες προσφέρουν ποικίλες και ολοκληρωμένες λύσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται…

Η υγεία και ο ιατροφαρμακευτικός τομέας αποτελεί ένα από τα κορυφαία τμήματα της οικονομίας της Ουγγαρίας. Ο τομέας προσφέρει υψηλής ποιότητας καινοτόμα προϊόντα, με τα υψηλότερα πρότυπα…

Οι περισσότερες εταιρείες του τομέα δραστηριοποιούνται στην επεξεργασία μεταλλικών και πλαστικών πρώτων υλών σε έτοιμα προς χρήση αγαθά και είναι προσανατολισμένες στις εξαγωγές…

Μενού