Ουγγαρία Φορολογική Νομοθεσία

Προκειμένου να ενισχύσει το επιχειρηματικό κλίμα, η Ουγγρική κυβέρνηση:

  • Δημιούργησε ελεύθερες επιχειρηματικές ζώνες με ειδικούς ευνοϊκούς φόρους και συνεισφορά επιδομάτων.
  • Μείωσε τον φόρο των επιχειρήσεων στα κατώτατα επίπεδα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (9%)
Bt. Kft. Zrt. Nyrt.
Ετερόρρυθμη εταιρεία Εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένου μεριδίου Δημόσια εταιρεία Περιορισμένου μεριδίου
Νόμιμος Εκπρόσωπος ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Ελάχιστο Κεφάλαιο ΚΑΝΕΝΑ 3.000.000 HUF 5.000.000 HUF 20.000.000 HUF
Προσωπική ευθύνη των μελών για τις υποχρεώσεις εταιρείας Απεριόριστη για τον ομόρρυθμο εταίρο ΚΑΜΜΙΑ ΚΑΜΜΙΑ ΚΑΜΜΙΑ
Παράβολο 50,000 HUF (in simplified proceedings 25,000 HUF) 100,000 HUF (in simplified proceedings 50,000 HUF) 100,000 HUF (in simplified proceedings 50,000 HUF) 500,000 HUF
Τέλος δημοσίευσης 5,000 HUF (no fee in simplified proceedings) 5,000 (no fee in simplified proceedings) 5,000 (no fee in simplified proceedings 3,000 HUF

Το ποσοστό εταιρικής φορολογίας στην Ουγγαρία είναι το χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

Ο ενιαίος εταιρικός φορολογικός συντελεστής 9% που ισχύει από το 2017 είναι ο χαμηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από το 2015 οι ζημίες μπορεί να μεταφερθούν για τα επόμενα 5 χρόνια, οι ζημίες που δημιουργήθηκαν πριν από το 2015 μπορεί να μεταφερθούν μέχρι το 2025.
Η επίδειξη ζημιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της φορολογικής βάσης έως το 50% της αντίστοιχης φορολογικής βάσης υπολογιζόμενης χωρίς τις ζημίες που έχουν μεταφερθεί.

Λοιποί άμεσοι φόροι:

Η τοπική φορολογία των επιχειρήσεων είναι 2%, η συμβολή καινοτομίας είναι 0,3% , και τα δύο ποσοστά υπολογίζονται στο προσαρμοσμένο μικτό περιθώριο.
Σε ορισμένους τομείς εφαρμόζονται πρόσθετοι ειδικοί φόροι, π.χ.

  • στον κλάδο της ενέργειας,
  • στον τραπεζικό κλάδο (το ποσό του φόρου υπολογίζεται με βάση το σύνολο του ενεργητικού),
  • στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών (στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες),
  • και ο φόρος κοινής ωφέλειας (για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων κοινής ωφελείας που περιλαμβάνουν την παροχή νερού, φυσικού αερίου, θερμότητας, προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.)

Σε περίπτωση απόκτησης ακίνητης περιουσίας ή εταιρικής ακίνητης περιουσίας, υπάρχει τέλος χαρτοσήμου 4% μέχρι ένα σύνολο ακίνητης περιουσίας 1 δις HUF (ήττοι 3.240.000 ΕΥΡΩ), πάνω από το όριο αυτό το ποσοστό είναι 2% αλλά με μέγιστο τα 200 εκατομμύρια Ουγγρικά Φιορίνια (648.000 EUR) ανά ακίνητη περιουσία.

Ο κανονικός συντελεστής του ΦΠΑ είναι 27%, μειωμένο συντελεστή 18% έχουν κάποια συγκεκριμένα είδη π.χ. ψωμί, γάλα, υπηρεσίες διαμονής και 5% είδη όπως τα περιοδικά, βιβλία, φάρμακα και η κεντρική θέρμανση.
Υπηρεσίες με απαλλαγή ΦΠΑ είναι κυρίως οι τραπεζικές υπηρεσίες, ασφαλίσεις, επενδυτικές υπηρεσίες, πώληση και ενοικίαση ακινήτων, συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχονται από γιατρούς και οδοντιάτρους, συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, και ορισμένες άλλες δραστηριότητες που απαλλάσσονται όσον αφορά το δημόσιο συμφέρον ή τον ειδικό χαρακτήρα τους.

Μενού