Γεωργία & Τρόφιμα – Αγροτικός Τομέας

Επένδυση στην καινοτομία

Πλήθος καινοτομιών που “έρχονται από το μέλλον”, έχουν εφαρμοσθεί στις γεωργοκτηνοτροφικές παραγωγικές διαδικασίες της Ουγγαρίας, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται:

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 • Ψηφιακά υποβοηθούμενες “έξυπνες” συμβατικές και υδροπονικές καλλιέργειες
 • Εφαρμογές θερμοκηπίων τύπου “turn key”
 • Σχεδιασμός και κατασκευή μονάδων επεξεργασίας σιτηρών
 • Πλήρεις λύσεις γεωργικών μηχανημάτων
 • Εξελιγμένα “έξυπνα” συστήματα παρακολούθησης, τηλεμέτρησης για εξοικονόμηση άρδευσης και λίπανσης

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

 • Τεχνολογίες ενίσχυσης παραγωγικής απόδοσης πτηνοτροφικών μονάδων
 • Εκτροφή και αλυσίδα μεταποίησης υδρόβιων πτηνών
 • Τεχνολογίες χοιροτροφικών – βοοτροφικών – ιχθυοτροφικών μονάδων

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • Μονάδες παραγωγής γαλακτοκομικών “turn key”
 • Τεχνολογίες παραγωγής βιοαερίου από υπολείμματα μυκητοκαλλιέργειας
 • Τεχνολογίες επεξεργασίας ακατέργαστων φυτικών ελαίων
 • Εξελιγμένες τεχνολογίες απόσταξης
 • Τεχνολογίες εξοπλισμού & μηχανημάτων ζυθοποιίας
 • Ευφυή σύστημα αλκοολικής ζύμωσης για οινοποιεία
 • Εφαρμογές σφαγής, επεξεργασίας & μεταποίησης πουλερικών, βοοειδών και χοίρων
 • Τεχνολογία ψύξης σε συνθήκες “χαμηλού οξυγόνου”
 • Πολλαπλές επεξεργασίες φρούτων & λαχανικών

Αειφορία και ενεργειακό αποτύπωμα

Η εντατική καλλιέργεια και παραγωγή, εξαντλεί σταδιακά τους φυσικούς πόρους. Κι εδώ όμως, η επιστήμη και η τεχνολογία προσφέρουν λύσεις που εξασφαλίζουν ανανέωση των πόρων, προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρο ανάπτυξη. Μερικές σημαντικές εφαρμογές από τους τομείς των περιβαλλοντικών τεχνολογιών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι:

 • Τεχνολογίες επεξεργασίας & διαχείρισης υδάτων
 • Τεχνολογίες επεξεργασίας & διαχείρισης λυμάτων
 • Τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας & βιοαερίου από αξιοποίηση λυμάτων
 • Καινοτόμες ενεργειακές καλλιέργειες παραγωγής βιομάζας
 • Σχεδιασμός & παραγωγή φωτοβολταϊκών pannels
 • Ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα
 • Εφαρμογές γεωθερμικής ενέργειας
 • Υδροηλεκτρικές μονάδες

Καινοτόμες εφαρμογές για την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και των αυτοματισμών στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή την τελευταία δεκαετία, έχει αλλάξει τα δεδομένα. Η Ουγγαρία, μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών χωρών στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών, διαθέτει πλέον στην χώρα μας αυτή την τεχνογνωσία, μέσω του Εθνικού Οργανισμού Εμπορίου της Ουγγαρίας.

Η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, δίνει την δυνατότητα ασφαλέστερων, οικονομικότερων, μεγαλύτερων και κυρίως αειφόρων παραγωγικών διαδικασιών. Η στασιμότητα που παρουσιάζει η χώρα μας στη εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών, μόνο σαν ευκαιρία μπορεί να εκληφθεί.

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, ο οργανισμός Horticultural Propagation Material Non-Profit Ltd (HHPMN), ο οποίος έχει καταφέρει να σχεδιάσει να δημιουργήσει και να εφαρμόσει λύσεις υψηλής ποιότητας για την αγροτική παραγωγή. Ο μακρόπνοος σχεδιασμός τους, έδωσε το έναυσμα σε μεγάλο αριθμό φορέων και εταιρειών του ιδιωτικού τομέα, να επενδύσουν σημαντικά στην εξέλιξη λύσεων “αγροτεχνολογίας”, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, και της βιώσιμης ανάπτυξης του αγροτικού τομέα. Γι’ αυτό, σήμερα, η Ουγγαρία συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών χωρών που επηρεάζουν τις εξελίξεις σε θέματα καινοτομίας της αγροτικής και κτηνοτροφικής τεχνολογίας.

Γεωργικά Προϊόντα & Τρόφιμα

Η γεωργική παραγωγή σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας γίνεται χωρίς Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ), γεγονός που αποτυπώνεται σε ευρεία γκάμα τροφίμων. Αυστηρά ελεγχόμενα συστήματα πιστοποιήσεων εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς του κλάδου της γεωργίας στην Ουγγαρία. Όπως καθορίζεται από το Σύνταγμα της Ουγγαρίας, απαγορεύεται να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες. Αυτό εξασφαλίζει την παραγωγή γεωργικών προϊόντων και επεξεργασμένων τροφίμων, εντελώς απαλλαγμένων από Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς. Η Ουγγαρία παράγει εξαιρετικής ποιότητας τρόφιμα σε όλες τις κατηγορίες. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ιδιαίτερα σημαντική για τη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων στην Ουγγαρία, η χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών και των τεχνολογιών επικοινωνίας. Η ανάπτυξη σύγχρονων διαδικασιών που συμμορφώνονται με τις πιο πρόσφατες τάσεις, παίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της παραγωγικότητας και την αύξηση της αποδοτικότητας.

Τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα της Ουγγαρίας – λόγω της γεωγραφικής της θέσης, των κλιματικών συνθηκών και της υψηλής ποιότητας εφαρμοσμένων τεχνολογιών της χώρας, κατατάσσονται μεταξύ των καλύτερων στον κόσμο. Η γεωργική έκταση καλύπτει 5.300.000 εκτάρια, σχεδόν τα δύο τρίτα του συνολικού εδάφους της χώρας. Αυτό αποτελεί μία από τις υψηλότερες αναλογίες συγκριτικά σε όλο τον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα η Ουγγαρία είναι ηγέτης όσον αφορά τη γονιμότητα του εδάφους. Η εύφορη γη της χώρας είναι από τις καλύτερες στον κόσμο, η οποία αντικατοπτρίζεται τόσο στην απόδοση όσο και στην ποιότητα των παραγόμενων αγαθών.

Μενού