Στο νέο, μακρόχρονο, δημοσιονομικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ανάπτυξη των μεταφορών, και τα έξυπνα, βιώσιμα έργα κινητικότητας , παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Σε μια μελέτη για την έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα που ανέθεσε η Πρεσβεία του Βασιλείου των Κάτω Χωρών (Kingdom of the Netherlands), η Deloitte ανέλυσε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που αναπτύσσονται στον κλάδο της κινητικότητας με τα νέα κίνητρα χρηματοδότησης. Δράττοντας την ευκαιρία, η Ουγγρική κυβέρνηση, έδειξε το ενδιαφέρον της για τα νέα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και σχεδιάστηκαν για την περίοδο 2021-2027, και δημοσίευσε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την κατανομή των πόρων και τους τομείς προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής στήριξης. Είναι ήδη γνωστό ότι το Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μεταφορών Plus (IKOP Plus) με προϋπολογισμό 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ θα είναι η μεγαλύτερη πηγή από την ΕΕ για σιδηροδρομικές μεταφορές, οδικές, ποδηλατικές και λιμενικές επενδύσεις στην Ουγγαρία αυτή τη δεκαετία. Παράλληλα, για να ενισχυθεί η πράσινη κινητικότητα αναμένεται να δοθεί πρόσθετη επιχορήγηση από τα ταμεία Διευκόλυνση Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility) και το Σχέδιο Χρηματοδότησης Πράσινης Οικονομίας (Green Economy Financing Scheme).

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τόσο των Ούγγρων και των ξένων επενδυτών, η έκθεση περιγράφει τα χαρακτηριστικά του ουγγρικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, παρέχοντας μια επισκόπηση των οικονομικών κινήτρων για επιχειρήσεις και ερευνητικές κοινοπραξίες και παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών συνεργασίας Ολλανδίας-Ουγγαρίας στην ηλεκτρική κινητικότητα , την αστική και διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα καθώς και την μέθοδο υδρόλυσης του υδρογόνου.

Οι τρεις κύριοι τομείς συνεργασίας που προσδιορίζονται από τη μελέτη είναι:

E-Mobility – Ηλεκτροκίνηση

Στην Ουγγαρία, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες για επέκταση της υποδομής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Υπάρχουν μόνο 1.200 σταθμοί φόρτισης σε εθνικό επίπεδο και πολλές περιοχές δεν καλύπτονται ακόμη επαρκώς. Μέχρι το 2030, η κυβέρνηση θα αυξήσει τον αριθμό των σημείων φόρτισης στην Ουγγαρία σε τουλάχιστον 5.900, για τις οποίες αναμένεται να είναι διαθέσιμα 360 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, θα δοθεί έμφαση στη μείωση των εκπομπών αερίων στις δημόσιες συγκοινωνίες.

Εφαρμογές πράσινης κινητικότητα στην αστική εφοδιαστική αλυσίδα

Λόγω της πανδημίας, η ζήτηση για υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου αυξήθηκε στα ύψη το 2020, γεγονός που αύξησε περαιτέρω την πίεση στο δίκτυο αστικών μεταφορών. Μεταξύ άλλων, απαιτούνται έξυπνες και βιώσιμες  „last mile” λύσεις όπως η χρήση αχρησιμοποίητων περιοχών-σημείων στο κέντρο της πόλης για τη δημιουργία κέντρων logistics από όπου οι ταχυμεταφορείς θα παραδίδουν πακέτα με ηλεκτρικά ποδήλατα ή ηλεκτρικά van.

Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία

Στον τομέα της έξυπνης κινητικότητας και στον έξυπνο εφοδιασμό των πόλεων, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ξένων και ουγγρικών ερευνητικών ιδρυμάτων, για τα οποία μπορεί να ληφθεί οικονομική υποστήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon Europe» ή του προγράμματος «Connecting Europe Facility» (CEF).

Πηγή: Budapest Business Journal

Προηγούμενο άρθρο
Πώς χρησιμοποιείται η νέα τεχνολογία στην Ουγγαρία
Επόμενο άρθρο
Ο Ούγγρος László Lovász που βραβεύτηκε με το βραβείο Abel, το Nobel των Μαθηματικών

Διαβάστε ακόμη

Μενού